Hybrid Touring Bike อัพเดทรูปครั้งล่าสุด วันที่ 5 กันยายน 2560 last updated 5/9/2017

Hybrid Touring Bike


อัพเดทรูปสินค้าล่าสุด14 กรกฎาคม 2560 last updated 14/7/2017

12 Inches Fold


อัพเดทรูปสินค้าล่าสุดวันที่ 19 ธันวาคม 2559 last updated 19/12/2016

Parts (อะไหล่)อัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 14 กรกฎาคม 2560 last updated 14/7/2017

Mama Bike with Baby Seat


จักรยานพับได้ 20 นิ้ว (ราคาประมาณ 2,200 – 5,000 บาท) อัพเดทรูปสินค้าวันที่ 26 สิงหาคม 2560 foldable 20 inches (price 2,200 – 5,000 Thai Baht) last updated 26/8/2017

Fold 20 Inches


จักรยานพับได้ 16 นิ้ว อัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 14กรกฎาคม 2560 (สินค้าราคา 3,000 – 5,000 บาท) foldable bike 16 inches last updated 14/7/2017 (price 3,000-5,000 Thai Baht)

Fold 16 Inchesวินเทจ, ทัวริ่ง (ราคาประมาณ 3,000 – 8,000 บาท) อัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 19 ธันวาคม 2559 Vintage, Touring (price 3,000-8,000 Thai Baht) last updated 19/12/2016

Vintage


อัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 14 กรกฎาคม 2560 (ราคาประมาณ 7,900 บาท)   Last updated 14/7/2017 (price ~ 7,900 ThaiBath)

Tricycle


จักรยานเสือภูเขา เหมาะกับการขับลงถนนขรุขระทั่วไป และคนตัวใหญ่ (ราคาประมาณ 3,000 – 5,000 บาท) อัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 26 สิงหา 2560   Used Mountain Bike (price 3,000-5,000 ThaiBath) last updated 26/8/2017

Mountain