อัพเดทรูปครั้งล่าสุด วันที่ 7 มีนาคม 2561 last updated 7/4/2018

Lady Touring


อัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 19 ธันวาคม 2559 last updated 19/12/2016

Fixed Gear


อัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 19 ธันวาคม 2559 last updated 19/12/2016

Cruiserอัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 7 มีนาคม 2561 Last updated 07/03/2018

Classic


อัพเดทสินค้าล่าสุด 10 มีนาคม2561 ราคา 2,500 – 3,500 บ. last updated 10/3/2018 (price 2,500-3,500 Thai Baht)

City


อัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 19 ธันวาคม 2559 Last updated 19 / 12 / 2016

Mini Touringอัพเดทรูปสินค้าล่าสุด 19 ธันวาคม 2559 last updated 19/12/2016

Fat Tire